placeholder image

ADIDAS SLOVENIJA
sejemski prostor

Nastop na sejmu je vedno več kot zgolj postavitev sejemskega prostora. Kupec mora biti ustrezno animiran in vpleten v dogajanje na sejemskem prostoru. Sejemski prostor lahko hitro postane samo prostor za iskanje idej in zelo draga izložba. Temu smo se hoteli izogniti.

placeholder image

PANNA SLOVENIJA
digitalno komuniciranje

Odkrivanje novih segmentov trga močno prispeva k vašim prodajnim rezultatom. Z vzpostavitvijo komunikacije s potencialnimi strankami ne odlašamo. Predvsem pa jo gradimo preko mnogih kanalov. S premišljenim sistemom komuniciranja vzpostavimo stik in detektiramo prave leade. 

placeholder image

CITROEN SLOVENIJA
marketing avtomatizacija

Blagovna znamka Citroen s svojimi vozili in njihovo zmožnostjo personalizacije ponuja ogromno možnosti. Glavni izziv je kako to uskladiti glede na raznolikost kupcev, tistih obstoječih in tistih, ki bodo to še postali. Prej kot kaj drugega, so kupci iskalci izkušnje.

placeholder image

GOOD4DOGS
digitalno komuniciranje

Kontinuiranost pri odkrivanju novih priložnosti trga, prodajni ekipi omogoča visoko podporo. Proces, ki sicer zahteva enormen vložek razbremenimo do te mere, da se lahko prodajna ekipa s skrbjo orientira na posamezne leade. Rezultati so boljši, prodajni cilji lažje doseženi.

placeholder image

3DSURVEY
digitalno komuniciranje

Strokovno podkovana ekipa ustvarja nove priložnosti trga v branži. Prospecting in podatkovna baza kvalitetnih leadov omogočijo, da podjetju ostane več časa za prodajne aktivnosti. Mi namenimo čas dodatnim segmentom trga, vi pa spremenite potencialne kupce v vaše prijatelje.

placeholder image

MODULARIS
promocijski material

Vzpostavili smo neposreden stik z branžo, kar je rezultiralo v zelo pozitivnem odzivu. Posredno smo s tem učvrstili blagovno znamko, zvišali zadovoljstvo z zanimanjem za uporabnike in olajšali delo komercialistov.

placeholder image

MEGGLE
digitalno komuniciranje

Kakšno hrano imamo radi? Takšno, ki kar kliče po tem, da jo poizkusimo. To je tudi izkušnja, ki jo želimo zagotoviti ciljnim publikam s predstavitvijo možnosti za uporabo Megglejevih izdelkov. Sočno, atraktivno in včasih malce čez rob (posode namreč). Povsod vključimo način kako lahko uporabimo Megglejeve izdelke na nov način.

placeholder image

CAT SLOVENIJA
digitalno komuniciranje

Inovativne rešitve in gradbena oprema nove generacije CAT-a so dobro poznana stalnica znotraj branže. Takšen doseg se gradi s pristnimi odnosi s kupci in uporabniki. Redno obnavljanje stikov ustvari zaupanje, a zahteva svoj vložek, zato za učinkovito odkrivanje novih segmentov trga velikokrat preprosto ostane premalo časa. Tu nastopimo mi.

placeholder image

PEUGEOT SLOVENIJA
marketing avtomatizacija

Glavni cilj je zagotoviti, da blagovna znamka utripa skladno s svojimi vozniki. Vpeljava marketinške avtomatizacije za blagovno znamko Peugeot je odgovor na razvijajoče se življenjske sloge kupcev, nove koncepte vozil in vse bolj pomembno razvijanje prisotnosti pri ciljnih skupinah, ki se zanimajo za Peugeotova vozila. 

placeholder image